På torsdag kommer vattnet att stängas av i hela Smedensberg.
Detta p.g.a. byte av trasiga rör för inkommande vatten i vårt område.
Vi rekommenderar er, att innan torsdag fylla upp vatten i kärl för eget bruk (om behov finns).
Se till att VA-kranarna är avstängda under torsdagen.

Eftersom åtgärderna är svårbedömda kan det ta längre tid än till
kl.16.00, alternativt bli klart tidigare under dagen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Smedensberg