Information till boende/ nyinflyttade

Årstämma
Föreningen har årsstämma under våren, kallelse delas ut ca 2 veckor innan. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta senast 1 mars eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta.

Föreningsdagar
Gemensamma föreningsdagar där vi tillsammans gör fint i vårt område två gånger per år, på våren – månadsskifte april/maj och på hösten i slutet av oktober. När vi är klara serveras korv med bröd, dricka och kaffe utanför kvartersgård 1.

Kabel-tv
Ja, ComHem, Digitala kanaler ca 15 st, Bredband 100mb, IP-telefoni.

Soprum
Soprummen används endast för hushållssopor. Sortera biologiskt avfall för sig i för ändamålet avsedda påsar och kärl. För lysrör, glödlampor samt små batterier finns behållare i vissa soprum.

Återvinning
I Backatorp finns två stationer för återvinning av tidningar, wellpapp, glas, metall, plast samt batterier.

Alla hushåll i Göteborg kan få ÅVC-kortet, som ger möjlighet att sex gånger per år gratis lämna grovavfall som annars är avgiftsbelagt. För grovavfall finns närmast återvinningscentralen på Tagene, Karlsbogårdsgatan. För närmare information om öppettider; www.kretslopp.goteborg.se

Parkering/garage/trafik
Bilar tillhöriga bostadsrättshavare skall uppställas i garage eller egen avsedd carport. Besökande skall parkera sina fordon på markerade p-platser. Fordon skall framföras med största försiktighet vid nödvändig av-, och pålastning inne i området.

Byggnadsåtgärder
För uppsättning av staket, plank, altan, häckar etc., krävs styrelsens godkännande. Ombyggnad inomhus läs föreningens ”Ordnings- och Trivselregler” för mer information.

Värmepannan
Tänk på att regelbundet kontrollera pannan och rengöra filter, detta kan påverka din elförbrukning. (Pannunderhåll: se instruktion under flik Ladda ner) Vid eventuell driftstörning, se kontaktlista.

Kvartersgårdar
Föreningen har tre kvartersgårdar för bostadsrättshavare i Smedensberg med möjlighet att hyra för aktiviteter. Bokning av lokal, se kontaktlista. Kvartersgård 1 och 2 till fester, kalas, bröllop m.m. I kvartersgård 3 finns styrketräning och bastu. Nyckel erhålles mot deposition, se kontaktlista. Lokalerna skall städas och i ordningställas efter varje användning.

Husdjur
Innehavare/ägare av husdjur ska tillse att dessa inte stör eller förorenar i omgivningen. Ej heller rastas på uteplatser, i planteringar, på barnens lekytor eller i anslutning därtill.

Hänsyn
Visa alltid hänsyn till Dina grannar för allas trevnad.

© Copyright - BRF Smedensberg