Grillsäsongen är äntligen här!

Tänk på brandrisken och placera grillen på betryggande avstånd från fasaden och annat brännbart material.

Ha uppsikt och se till att ha släcknings-möjligheter till hands.

Styrelsen