Information till boende/ nyinflyttade

Årsstämma

Föreningen har årsstämma under våren, kallelse delas ut cirka två veckor innan. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska skriftligen anmäla detta senast 1 mars eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta.

Föreningsdagar
Gemensamma föreningsdagar där vi tillsammans gör fint i vårt område två gånger per år, på våren – månadsskifte april/maj och på hösten i slutet av oktober. När vi är klara serveras korv med bröd, dricka och kaffe utanför kvartersgård 1.

Kabel-tv
Tele2 med cirka 15 st digitala kanaler, Bredband 100/10 Mbit, IP-telefoni. För snabbare hastighet eller ytterligare TV-utbud besök: https://www.tele2.se/

Soprum
Soprummen används endast för hushållssopor. Sortera biologiskt avfall för sig i de gröna kärlen och brännbart i de bruna kärlen. För lysrör, glödlampor och småbatterier finns behållare i soprummen vid PLG 9 & 35 och BÅG 51.

Återvinning
Längsmed Plockerotegatan finns två stationer för återvinning av tidningar, wellpapp, glas, metall, plast samt batterier.

Grovavfall
Ska lämnas på Återvinningscentral (ÅVC). Alla hushåll i Göteborg har gratis och obegränsat antal besök, mot uppvisande av körkort eller ÅVC-kort. Närmaste återvinningscentral är Tagene ÅVC på Karlsbogårdsgatan. För mer information och öppettider: Avfall och återvinning Göteborg stad

Parkering/garage/trafik
Bostadsrättshavares fordon skall parkeras i garage eller egen avsedd carport. Besökande skall parkera sina fordon på markerade p-platser. Fordon skall framföras med största försiktighet vid nödvändig av-, och pålastning inne i området.

Byggnadsåtgärder
För uppsättning av staket, plank, altan, häckar etc., krävs styrelsens godkännande. Ombyggnad inomhus läs föreningens Ordnings- och Trivselregler för mer information.

Värmepannan
Tänk på att regelbundet kontrollera pannan, rengöra filter och rensa golvbrunnen; detta kan påverka din elförbrukning.  Manualer för värmapannorna finns på sidan Ladda ner. Vid eventuell driftstörning, se sidan Kontakt

Kvartersgårdar

Föreningen har två kvartersgårdar för bostadsrättshavare i Smedensberg med möjlighet att hyra för aktiviteter. Bokning av lokal, se kontaktlista. Stora Kvartersgården med lokalerna 1 och 2 till fester, kalas, bröllop m.m.

I lilla Kvartersgården  finns motionslokal och bastu. Nyckel erhålles mot deposition, se kontaktlista. Lokalerna skall städas och iordningställas efter varje användning.

Husdjur
Innehavare/ägare av husdjur ska tillse att dessa inte stör eller förorenar i omgivningen. Ej heller rastas på uteplatser, i planteringar, på barnens lekytor eller i anslutning därtill.

Hänsyn
Visa alltid hänsyn till Dina grannar för allas trevnad.

© Copyright - BRF Smedensberg