Inlägg av admin

AVSTÄNGNING AV VATTEN Torsdag den 7/2 mellan kl. 08.30 – ca 16.00

På torsdag kommer vattnet att stängas av i hela Smedensberg.Detta p.g.a. byte av trasiga rör för inkommande vatten i vårt område.Vi rekommenderar er, att innan torsdag fylla upp vatten i kärl för eget bruk (om behov finns).Se till att VA-kranarna är avstängda under torsdagen. Eftersom åtgärderna är svårbedömda kan det ta längre tid än tillkl.16.00, […]

FÖRENINGSDAG 13/10-2018

Lördagen den 13 oktober 2018 är det dags för Smedensbergs föreningsdag. Föreningsdagen är två dagar om året som vi alla boende i föreningen går ut och gemensamt snyggar till i vårt område. Vi arbetar mellan 10.00-14.00 och därefter samlas vi kl. 14.00 vid stora kvartersgården för korvgrillning och kaffe. Styrelsen