Från och med den 8 september 2020 slutar ComHem att sända sina kanaler analogt. Detta betyder att du kan behöva göra en kanalsökning på din TV ifall du inte redan tittar på digitala kanaler. För mer information hur du går tillväga följ instruktionerna på ComHems sida.