På torsdag kommer vattnet att stängas av i hela Smedensberg.
Detta p.g.a. byte av trasiga rör för inkommande vatten i vårt område.
Vi rekommenderar er, att innan torsdag fylla upp vatten i kärl för eget bruk (om behov finns).
Se till att VA-kranarna är avstängda under torsdagen.

Eftersom åtgärderna är svårbedömda kan det ta längre tid än till
kl.16.00, alternativt bli klart tidigare under dagen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Smedensberg

Lördagen den 13 oktober 2018 är det dags för Smedensbergs föreningsdag.

Föreningsdagen är två dagar om året som vi alla boende i föreningen går ut och gemensamt snyggar till i vårt område. Vi arbetar mellan 10.00-14.00 och därefter samlas vi kl. 14.00 vid stora kvartersgården för korvgrillning och kaffe.

Styrelsen